Chậm nói và chậm phát triển ngôn ngữ

Mỗi đứa trẻ đều phát triển theo tốc độ của riêng mình. Nhưng nếu con bạn không nói nhiều như hầu hết những đứa trẻ cùng tuổi, vấn đề có thể là chậm nói. Xem nhiều hơn: 13 Vấn đề về Lời nói và Giao tiếp với Trẻ Tự kỷ Trẻ chậm nói có phải tự … Đọc tiếp

13 Vấn đề về Lời nói và Giao tiếp với Trẻ Tự kỷ

Hầu hết những người mắc chứng tự kỷ (mặc dù không phải là tất cả) đều có khả năng nói chuyện. Tuy nhiên, hầu hết thời gian, những người mắc chứng tự kỷ nói chuyện khác với các bạn cùng lứa tuổi mắc bệnh thần kinh của họ . Một số khác biệt đó liên quan đến việc sản xuất và sử dụng … Đọc tiếp